Visie

De VEMAS streeft naar een correcte, degelijke, duurzame en dus volwaardige relatie met partijen, gebaseerd op een hooggespecialiseerde en volwassen dialoog op basis van redelijke argumenten.

Dit doen we op basis van vier pijlers: publieke vertegenwoordiging, kwaliteitsbevordering, educatie en intervisie.

De VEMAS vertegenwoordigt de belangen van de medische adviseurs aan slachtofferzijde inzake gezondheidsschade. De VEMAS streeft naar bevordering van kwaliteit van de medische advisering middels het stimuleren van deskundigheid, objectiviteit, onafhankelijkheid en transparantie van de medisch adviseurs slachtofferzijde. De VEMAS ziet educatie in brede zin van medisch adviseurs en het voorzien in een platform voor intervisie en onderling overleg hierbij als cruciale verantwoordelijkheden

Adres

Ruischenstein 1                                  1181 NX Amstelveen