Over Ons

Missie

De VEMAS zet zich in voor een constructief, onbaatzuchtig en waardig tot stand gekomen inzicht ten aanzien van gezondheidsschade van slachtoffers.

 

Visie

De VEMAS streeft naar een correcte, degelijke, duurzame en dus volwaardige relatie met partijen, gebaseerd op een hooggespecialiseerde en volwassen dialoog op basis van redelijke argumenten.

Dit doen we op basis van vier pijlers: publieke vertegenwoordiging, kwaliteitsbevordering, educatie en intervisie.

De VEMAS vertegenwoordigt de belangen van de medische adviseurs aan slachtofferzijde inzake gezondheidsschade. De VEMAS streeft naar bevordering van kwaliteit van de medische advisering middels het stimuleren van deskundigheid, objectiviteit, onafhankelijkheid en transparantie van de medisch adviseurs slachtofferzijde. De VEMAS ziet educatie in brede zin van medisch adviseurs en het voorzien in een platform voor intervisie en onderling overleg hierbij als cruciale verantwoordelijkheden

Introductie Bestuursleden

Geert Clauwaert
Geert is in het verleden als huisarts werkzaam geweest. Hij is reeds 20 jaar actief als medisch adviseur aan slachtofferzijde en heeft zijn eigen adviesbureau Westerweel Intermediair.

Andras Heijink
Andras is orthopedisch chirurg en is sinds 5 jaar actief als medisch adviseur aan slachtofferzijde voor verschillende adviesbureaus. Andras is de bestuurssecretaris van VEMAS.

Mehmet Nemutlu
Mehmet is verzekeringsarts. Hij is reeds jaren actief als medisch adviseur en sinds 2,5 jaar actief als medisch adviseur aan slachtofferzijde, waarbij hij zijn eigen adviesbureau PROmeda heeft. Mehmet is de penningmeester van VEMAS.

Bob Teulings
Bob heeft ruime ervaring in zowel klinische als eerstelijnszorg, laatst als huisarts, en is een generalist pur sang. Hij is sinds ruim 25 jaar eigenaar van adviesbureau “De Medicus Intermediair”.

Adres

Ruischenstein 1                                  1181 NX Amstelveen